Interaktywna Mapa Polskiej Sieci Kolejowej

Przedstawiam Interaktywną Mapę Polskiej Sieci Kolejowej (wersja 0.9.2), którą wykonałem w środowisku GIS (Geographic Information Systems), na podstawie danych wektorowych Open Street Map oraz podkładów Open Layers. Sieć kolejowa zaprezentowana została na tle obrazu satelitarnego Google. Warstwa liniowa zawiera bazę danych o odcinkach sieci (numer, przebieg linii, kategoria, długość odcinka, kilometraż punktów krańcowych, szerokość toru).

Mapa w obecnej formie zawiera prawie wszystkie odcinki polskiej sieci kolejowej, będące pod zarządem PKP PLK oraz innych administratorów (m.in. PKP LHS, WKD), z wyjątkiem kolei piaskowych oraz linii wąskotorowych. Bieżącą wersję wzbogacono o obiekty punktowe (stacje, przystanki osobowe, posterunki ruchu). Zasób elementów punktowych jest wciąż niepełny. Jego uzupełnianie będzie następowało wraz z dalszymi pracami nad mapą. Każdy z tego typu obiektów zostanie też w kolejnej wersji wyposażony w informację o lokalizacji na linii wg kilometrażu.

W tej wersji zmieniona też została struktura bazy danych w zakresie sieci kolejowej. Zrezygnowano z podziału na krótkie odcinki wg schematu organizacyjnego PLK, na rzecz podstawowego podziału sieci wg D-29/Id-12. Obecnie dany numer linii stanowi jeden pełny odcinek, zawierający informacje o punktach krańcowych i całkowitej długości. Możliwe jest więc obejrzenie całego przebiegu linii po jej jednokrotnym zaznaczeniu.

Docelowo projekt będzie zmierzał do stworzenia bazy danych przestrzennych, obejmującej również wszystkie linie nieczynne i zlikwidowane (z uwzględnieniem dat otwarć i zamknięć) oraz koleje wąskotorowe i sieć kolei piaskowych w rejonie GOP. Już w obecnej wersji mapy zostały pokazane niektóre odcinki nieczynne i/lub nieprzejezdne. Nie są jednak w żaden sposób wyodrębnione kolorystycznie, co będzie wprowadzane dopiero w kolejnych odsłonach projektu.