Railway Atlas Then and Now

Atlas kolejowy – dawniej i dziś
Ian Allan Publishing, Hersham, 2012

Jest to unikatowe wydawnictwo, które łączy w sobie funkcje klasycznego atlasu kolejowego z historycznym studium przekształceń sieci na obszarze Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do innych atlasów, w opracowaniu tym  zestawiono ze sobą mapy ukazujące sytuację  historyczną i współczesną. Arkusze po lewej stronie prezentują sieć kolejową istniejącą w 1923 roku (szczytowy moment rozwoju), zaś arkusze po prawej – stan obecny (rok 2012). Istotnie ułatwia to porównywanie przebiegów nieistniejących już odcinków w relacji do linii eksploatowanych obecnie. Atlas doskonale ilustruje regres sieci, jaki nastąpił w drugiej połowie XX w.

Mapy dla 2012 r. zawierają informacje o liniach, które niegdyś zostały zamknięte i w kolejnych latach przekształcone np. w szlaki piesze czy rowerowe. Ponadto zamieszczono lokalizację wszystkich byłych parowozowni oraz współcześnie działających lokomotywowni.

Atlas składa się z 45 par map, z których 38 to mapy główne w skali ok. 1:510 000. Na 7 parach przedstawiono natomiast bardziej szczegółowo wybrane obszary, m.in. Londyn, Glasgow, przemysłowe rejony środkowej Anglii, czy południową Walię.

Dane techniczne: twarda oprawa, format A4, 112 stron.

London Railway Atlas

Atlas kolejowy Londynu – wydanie 3
Ian Allan Publishing, Hersham, 2012

Jest to obecnie najbardziej szczegółowe opracowanie kartograficzne prezentujące sieć kolejową w obrębie wielkiej aglomeracji londyńskiej. Joe Brown – autor atlasu i jednocześnie wieloletni pracownik tamtejszego metra połączył w tym wydawnictwie swoją fachową wiedzę z prywatną pasją historyczną i kartograficzną. Pierwszą edycję atlasu opublikował w 2006 r. Kolejna z 2009 r. została uszczegółowiona i uaktualniona. Trzecia, w pełni poprawiona edycja, podobnie jak poprzednie, spotkała się z bardzo pozytywną reakcją środowiska miłośników transportu szynowego.

Książka zawiera  mapy obrazujące zawiłą sieć linii  przecinających miasto wzdłuż i wszerz, w tym odcinków należących do państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej (Network Rail), linii metra (Underground) oraz kolei miejskiej w rejonie Doków (Docklands Light Railway). Zamieszczono również  istniejące linie przemysłowe oraz odcinki nieczynne i zlikwidowane.  Każda mapa ilustruje rzeczywiste relacje przestrzenne pomiędzy siecią linii przebiegających na powierzchni i w tunelach, co istotnie  podnosi wartość merytoryczną wydawnictwa. Rozrysowano też dokładnie układy torowe i zaznaczono lokalizacje peronów.

Dzięki dogłębnym badaniom źródeł historycznych autor mógł wzbogacić atlas o dodatkowe informacje takie jak: dawne przebiegi nieistniejących linii, daty otwarć i zamknięć, zmiany nazw stacji, następujące w kolejnych dekadach przekształcenia układów torowych w rejonie węzłów. W trzecim wydaniu prezentowany aktualny stan sieci kolejowej odnosi się do momentu inauguracji Igrzysk Olimpijskich w roku 2012, co wiązało się z wieloma inwestycjami w zakresie infrastruktury transportowej. Uwzględniono również przedsięwzięcia będące w toku, zamieszczając przebieg i datę przyszłego otwarcia.

Atlas składa się z 74 podstawowych arkuszy w skali ok. 1: 26 800 oraz licznych map obrazujących wybrane fragmenty w większych skalach. W tym  wydaniu zwiększona została dokładność lokalizacji poszczególnych obiektów  względem współrzędnych geograficznych. Przekształcono układ opisów na bardziej czytelny. Powiększony też został zasięg prezentowanego obszaru, obejmujący oprócz samego Londynu również Windsor, Tilbury, Gravesend i Redhill.

Dane techniczne: twarda oprawa, format A4, 128 stron.

Rail Atlas Great Britain and Ireland

Atlas kolejowy Wielkiej Brytanii i Irlandii – wydanie 13
Oxford Publishing Co / Ian Allan Publishing, Hersham, 2013

Atlas autorstwa S. K. Bakera  to jedno z najlepiej sprzedających się wydawnictw kolejowych w Wielkiej Brytanii. Przez przeszło 35 lat istnienia na rynku sprzedaż atlasu przekroczyła poziom 100 000 egzemplarzy. Pierwsze wydanie ukazało się w 1977 r. Od tego czasu powstało 12 kolejnych wydań. Atlas stanowi rzetelne opracowanie aktualnego stanu tamtejszej sieci kolejowej i jest ceniony zarówno wśród miłośników, jak i fachowców.

Na mapach wyróżnione zostały odcinki eksploatowane w ruchu pasażerskim i towarowym, jedno i wielotorowe. Zaznaczono wszystkie stacje pasażerskie oraz terminale przeładunkowe. Zaprezentowano też odcinki muzealne oraz projektowane przebiegi nowych linii. W wydaniu 13 uwzględniono szereg inwestycji na sieci kolejowej, które powstały do 2013 roku.  Główne arkusze atlasu zawierają mapy w skali 1:350 000. Rejon północnej Szkocji zaprezentowany został w skali 1:700 000. Natomiast wybrane węzły odwzorowane są w większych skalach (1:70 000, 1:90 000). W atlasie zamieszczono również przeglądową mapę  elektryfikacji sieci.

Dane techniczne: twarda oprawa, format B5, 128 stron

TRACKatlas of Mainland Britain

Atlas linii kolejowych Wielkiej Brytanii – wydanie 2
TRACKmaps / Platform 5, Sheffield, 2012

Atlas jest rozwinięciem projektów mapowych realizowanych przez firmę kartograficzną TRACKmaps dla brytyjskich przedsiębiorstw kolejowych. Autorem opracowania jest Mike Bridge. Sieć została odwzorowana na 139 szczegółowych mapach – diagramach, zawierających wszystkie eksploatowane linie pasażerskie i towarowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowana w głównej części atlasu skala (ok. 1:210 000, 104 arkusze) pozwoliła na umieszczenie obiektów takich jak: posterunki odgałęźne, mijanki i bocznice. Prezentowane drugie wydanie atlasu kolejowego uzupełnione zostało o 44 linie muzealne, wzbogacono prezentację sieci na obszarze Londynu, jak również uaktualniono mapy w oparciu o najnowsze dostępne źródła.

   

Ze względu na zachowanie czytelności map, linie i infrastruktura otaczająca zostały zaznaczone w sposób schematyczny (często przeskalowane), uwzględniając z różną dokładnością położenie wokół osadzonych zgodnie ze współrzędnymi geograficznymi odcinków osiowych. Atlas zawiera wszystkie stacje i przystanki, większość istniejących nastawni, tunele i dłuższe wiadukty wraz z nazwami. Umieszczono prawie wszystkie przejazdy drogowe w poziomie szyn, w tym informacje o ich typach. Każdy zaznaczony obiekt posiada milaż (milage) – położenie na linii względem określonej stacji początkowej, wyrażone w milach (miles) i łańcuchach (chains). Największe węzły (w tym: Londyn, Manchester, Liverpool, Glasgow, Edynburg), pokazane zostały na 35 arkuszach w większej skali.

Dane techniczne: twarda oprawa, format A4, 174 strony (w tym 139 w kolorze).