Railway Atlas Then and Now

Atlas kolejowy – dawniej i dziś
Ian Allan Publishing, Hersham, 2012

Jest to unikatowe wydawnictwo, które łączy w sobie funkcje klasycznego atlasu kolejowego z historycznym studium przekształceń sieci na obszarze Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do innych atlasów, w opracowaniu tym  zestawiono ze sobą mapy ukazujące sytuację  historyczną i współczesną. Arkusze po lewej stronie prezentują sieć kolejową istniejącą w 1923 roku (szczytowy moment rozwoju), zaś arkusze po prawej – stan obecny (rok 2012). Istotnie ułatwia to porównywanie przebiegów nieistniejących już odcinków w relacji do linii eksploatowanych obecnie. Atlas doskonale ilustruje regres sieci, jaki nastąpił w drugiej połowie XX w.

Mapy dla 2012 r. zawierają informacje o liniach, które niegdyś zostały zamknięte i w kolejnych latach przekształcone np. w szlaki piesze czy rowerowe. Ponadto zamieszczono lokalizację wszystkich byłych parowozowni oraz współcześnie działających lokomotywowni.

Atlas składa się z 45 par map, z których 38 to mapy główne w skali ok. 1:510 000. Na 7 parach przedstawiono natomiast bardziej szczegółowo wybrane obszary, m.in. Londyn, Glasgow, przemysłowe rejony środkowej Anglii, czy południową Walię.

Dane techniczne: twarda oprawa, format A4, 112 stron.