TRACKatlas of Mainland Britain

Atlas linii kolejowych Wielkiej Brytanii – wydanie 2
TRACKmaps / Platform 5, Sheffield, 2012

Atlas jest rozwinięciem projektów mapowych realizowanych przez firmę kartograficzną TRACKmaps dla brytyjskich przedsiębiorstw kolejowych. Autorem opracowania jest Mike Bridge. Sieć została odwzorowana na 139 szczegółowych mapach – diagramach, zawierających wszystkie eksploatowane linie pasażerskie i towarowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowana w głównej części atlasu skala (ok. 1:210 000, 104 arkusze) pozwoliła na umieszczenie obiektów takich jak: posterunki odgałęźne, mijanki i bocznice. Prezentowane drugie wydanie atlasu kolejowego uzupełnione zostało o 44 linie muzealne, wzbogacono prezentację sieci na obszarze Londynu, jak również uaktualniono mapy w oparciu o najnowsze dostępne źródła.

   

Ze względu na zachowanie czytelności map, linie i infrastruktura otaczająca zostały zaznaczone w sposób schematyczny (często przeskalowane), uwzględniając z różną dokładnością położenie wokół osadzonych zgodnie ze współrzędnymi geograficznymi odcinków osiowych. Atlas zawiera wszystkie stacje i przystanki, większość istniejących nastawni, tunele i dłuższe wiadukty wraz z nazwami. Umieszczono prawie wszystkie przejazdy drogowe w poziomie szyn, w tym informacje o ich typach. Każdy zaznaczony obiekt posiada milaż (milage) – położenie na linii względem określonej stacji początkowej, wyrażone w milach (miles) i łańcuchach (chains). Największe węzły (w tym: Londyn, Manchester, Liverpool, Glasgow, Edynburg), pokazane zostały na 35 arkuszach w większej skali.

Dane techniczne: twarda oprawa, format A4, 174 strony (w tym 139 w kolorze).